Availability Calendar

Khuyến Mãi & Tin Tức

Khách Sạn Sunrise Central - Nơi tận hưởng
12 Aug

An Toàn Và Bảo Mật Cho Các Giao Dịch Đặt Phòng

Thưa Quý khách,

Internet đã quá phổ biến với chúng ta và được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.

Trong thương mại điện tử ngành khách sạn, thì việc đặt phòng trực tuyến đòi hỏi an toàn cao trong giao dịch.

Tại Sunrise Central, website của khách sạn được gắn công cụ đặt phòng có trang bị chứng chỉ PCI DSS. Điều này có nghĩa Quý vị được bảo đảm an toàn trong giao dịch thẻ.

Chứng chỉ PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là tiêu chuẩn an toàn thông tin cho những công ty xử lý các giao dịch thẻ của các tổ chức thẻ tín dụng tầm cỡ.

Tiêu chuẩn PCI DSS là bắt buộc với các thương hiệu thẻ và được quản trị bởi Hội Đồng Tiêu Chuẩn An Toàn Công Nghệ Thanh Toán Thẻ. Tiêu chuẩn này được tạo ra nhằm gia tăng kiểm soát dữ liệu chủ thẻ nhằm giảm thiểu giả mạo thẻ tín dụng. Việc xác tín tính tuân thủ được thực hiện hàng năm hoặc hàng quý bởi Tổ Chức Đánh Giá An Toàn bên ngoài (QSA) hoặc bởi Công ty Đánh Giá An Toàn Nội Bộ mà có thể có thể trích được Báo cáo Tuân Thủ cho các tổ chức xử lý số lượng giao dịch lớn, HOẶC bởi Bảng Tự Đánh Giá cho những công ty xử lý khối lượng giao dịch nhỏ hơn.

Vậy thì hãy tư tin khi bắt đầu hoặc tiếp tục đặt phòng cùng chúng tôi tại website: www.sunrisecentralhotel.com

Book Now